Структуре

Реформа јавне управе је високо међу приоритетима Владе Републике Србије, али и један од предуслова приступања Европској унији, заједно са владавином права и економским управљањем. Разлог томе је што само са одговарајућим административним капацитетима држава може да пружи ефикасне услуге грађанима и привреди и спроведе све неопходне реформе предвиђене процесом приступања Европској унији.

О резултатима реформе посебно се дискутује и управља кроз различите облике дијалога са Европском комисијом и Делегацијом ЕУ у РС, пре свега кроз састанке Посебне групе за РЈУ у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању и Платформе за дијалог о РЈУ политикама у оквиру ЕУ Секторске буџетске подршке (СБС) за област реформе јавне управе и јавних финансија.

До сад је одржано 6 састанка Посебне групе за РЈУ: 23-24. октобар 2014, 12. јун 2015, 10. март 2016, 5-6. април 2017, 29-30. мај 2018. године, 14. октобар 2019. и 5 састанка у оквиру Платформе за дијалог о РЈУ СБС-а: 12. јун 2017, 27. новембар 2017. године, 26. април 2018, 30. октобар 2018, 2. април 2019. године и 2 састанка Платформе за дијалог о политици управљања јавним финасијама СБС: 13. јун 2017, 27. април 2018.

ЕУ је и најважнији развојни партнер Србије када је реч о реализованој бесповратној међународној помоћи Републици Србији, с донацијом од више од три милијарде евра у протеклих 15 година. Осим тог износа развојне помоћи из Буџета ЕУ, појединачне државе чланице су у истом периоду билатерално додатно помагале реформе у Србији са укупно више од 2,7 милијарди евра. ЕУ је такође водећи донатор у области реформе јавне управе, при чему посебно треба издвојити Секторски реформски уговор за сектор реформе јавне управе и јавних финансија који се реализује кроз инструмент Секторске буџетске подршке у укупној вредности од 80 милиона евра.”